Giới thiệu Luật Hành Chính tại Việt Nam đáng lựa chọn

 1. Luật Hành Chính là?

Luật hành chính là ngành luật điều chỉnh các hoạt động quản lý nhà nước, cụ thể là điều chỉnh những quan hệ xã hội mang tính chất chấp hành và điều hành phát sinh trong lĩnh vực tổ chức và hoạt động hành chính nhà nước webbinhduong.top .

 1. Đặc điểm:
 • Tính pháp lý: Luật hành chính là hệ thống các quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành, có tính bắt buộc chung đối với mọi tổ chức, cá nhân.
 • Tính chuyên ngành: Luật hành chính chỉ điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong lĩnh vực quản lý nhà nước.
 • Tính thực tiễn: Luật hành chính gắn liền với thực tiễn hoạt động của bộ máy nhà nước, nhằm đảm bảo thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của nhà nước.

Tham khảo trang chủ công ty luật TL LAW tốt nhất

 1. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật:

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật Luật hành chính bao gồm:

 • Hiến pháp;
 • Luật;
 • Pháp lệnh;
 • Nghị quyết của Quốc hội;
 • Văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ;
 • Văn bản quy phạm pháp luật của Thủ tướng Chính phủ;
 • Văn bản quy phạm pháp luật của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ;
 • Văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND các cấp.
 1. Chức năng:
 • Chức năng điều chỉnh: Luật hành chính quy định các quy tắc, chuẩn mực pháp lý cho hoạt động quản lý nhà nước.
 • Chức năng bảo vệ: Luật hành chính bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong hoạt động quản lý nhà nước.
 • Chức năng tổ chức: Luật hành chính tổ chức bộ máy nhà nước, phân định quyền hạn, trách nhiệm giữa các cơ quan nhà nước.
 • Chức năng giáo dục: Luật hành chính nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho tổ chức, cá nhân.
 1. Vai trò:
 • Luật hành chính góp phần đảm bảo nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
 • Luật hành chính bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
 • Luật hành chính góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước.

Tham khảo các dịch vụ luật sư cơ bản

Nội dung chính của Luật Hành Chính Việt Nam:

 1. Các quy định chung:
 • Giới thiệu về ngành luật hành chính, các khái niệm cơ bản như: cơ quan hành chính nhà nước, tổ chức hành chính nhà nước, công chức, viên chức, hành vi hành chính,…
 • Quy định về hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hành chính, bao gồm: luật hành chính, văn bản dưới luật.
 • Nguyên tắc hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, bao gồm: nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc công khai, minh bạch, nguyên tắc trách nhiệm,…
 1. Tổ chức và hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước:
 • Quy định về tổ chức và hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, bao gồm: Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện.
 • Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của các cơ quan hành chính nhà nước.
 • Quy định về thủ tục hành chính, bao gồm: thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước, thủ tục hành chính trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ công.
 1. Hoạt động quản lý hành chính nhà nước:
 • Quy định về các hình thức quản lý hành chính nhà nước, bao gồm: quản lý nhà nước bằng văn bản quy phạm pháp luật, quản lý nhà nước bằng hành vi hành chính cá biệt.
 • Quy định về các lĩnh vực quản lý hành chính nhà nước, bao gồm: quản lý kinh tế, quản lý văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, quốc phòng, an ninh,…
 1. Biện pháp cưỡng chế hành chính:
 • Quy định về các loại biện pháp cưỡng chế hành chính, bao gồm: biện pháp cưỡng chế hành chính buộc thực hiện nghĩa vụ, biện pháp cưỡng chế hành chính thu hồi tài sản, biện pháp cưỡng chế hành chính ngừng hoạt động.
 • Quy định về thủ tục áp dụng biện pháp cưỡng chế hành chính.
 1. Giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực hành chính:
 • Quy định về quyền khiếu nại, tố cáo của công dân.
 • Quy định về thủ tục giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Ngoài ra, Luật Hành chính còn có các quy định về:

 • Trách nhiệm pháp lý trong lĩnh vực hành chính.
 • Bồi thường thiệt hại do hành vi vi phạm pháp luật hành chính gây ra.

Một số lưu ý khi tìm hiểu về Luật Hành chính:

 • Luật Hành chính là một ngành luật phức tạp, có nhiều quy định chi tiết. Do vậy, bạn cần kiên nhẫn và cẩn thận khi tìm hiểu.
 • Nên tham khảo các tài liệu chính thống như: Luật Hành chính, Giáo trình Luật Hành chính, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Hành chính.
 • Có thể tham khảo ý kiến của luật sư hoặc những người có chuyên môn về luật hành chính khi cần thiết.

Lưu ý:

 • Luật hành chính là một ngành luật phức tạp, có nhiều thay đổi theo thời gian. Do vậy, cần tham khảo các nguồn thông tin chính thống để cập nhật những quy định mới nhất.
 • Khi cần giải đáp thắc mắc về Luật hành chính, bạn có thể liên hệ với luật sư hoặc các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Bài viết nên xem: Luật Hình sự là gì? những vấn đề cần tư vấn Luật Hình Sự?

Kết Luận:

Nội dung trên chỉ là tóm tắt cơ bản của Luật Hành chính. Để có được thông tin đầy đủ và chính xác, bạn nên tham khảo trực tiếp từ các chuyên viên Luật Hành Chính Việt Nam tại Website.

Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về nội dung chính của Luật Hành chính Việt Nam.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *