Luật Hình sự là gì? những vấn đề cần tư vấn Luật Hình Sự?

Luật Hình sự là gì?

webbinhduong.top chia sẻ Luật Hình sự là ngành luật quy định về các hành vi nguy hiểm cho xã hội, xâm hại đến chủ quyền quốc gia, an ninh của đất nước, chế độ xã hội chủ nghĩa, quyền con người, quyền công dân, quyền bình đẳng giữa đồng bào các dân tộc, lợi ích của Nhà nước, tổ chức, trật tự pháp luật, và quy định hình phạt hoặc biện pháp xử lý đối với người phạm tội.

Luật Hình sự Việt Nam ban hành gồm:

Bộ luật Hình sự hiện hành được Quốc hội ban hành ngày 20 tháng 6 năm 2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.

Tham khảo trang chủ công ty luật TL LAW tốt nhất

Nội dung chính của Bộ luật Hình sự bao gồm:

 • Phần thứ nhất: Những quy định chung
  • Chương I: Điều khoản cơ bản
  • Chương II: Hiệu lực của Bộ luật Hình sự
 • Phần thứ hai: Tội phạm và hình phạt
  • Chương I: Tội phạm
  • Chương II: Hình phạt
  • Chương III: Biện pháp xử lý
 • Phần thứ ba: Trách nhiệm hình sự
  • Chương I: Các điều kiện để truy cứu trách nhiệm hình sự
  • Chương II: Các trường hợp loại trừ trách nhiệm hình sự
  • Chương III: Các trường hợp miễn trách nhiệm hình sự
  • Chương IV: Các trường hợp giảm nhẹ trách nhiệm hình sự
  • Chương V: Các trường hợp tăng nặng trách nhiệm hình sự
 • Phần thứ tư: Án tích
 • Phần thứ năm: Thi hành án phạt

Ngoài ra, còn có các văn bản hướng dẫn thi hành Bộ luật Hình sự, bao gồm:

 • Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Hình sự
 • Thông tư số 01/2018/TT-BCA ngày 04 tháng 01 năm 2018 của Bộ Công an hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Hình sự.

Bộ luật Hình sự hiện hành (sửa đổi, bổ sung năm 2017) bao gồm 4 phần:

 • Phần thứ nhất: Những quy định chung (quy định về nhiệm vụ, phạm vi điều chỉnh, hiệu lực, nguyên tắc…)
 • Phần thứ hai: Tội phạm và hình phạt (quy định về các loại tội phạm, hình phạt…)
 • Phần thứ ba: Trách nhiệm hình sự của người chưa thành niên
 • Phần thứ tư: Các biện pháp cưỡng chế, biện pháp giáo dục và các biện pháp khác

Tham khảo các dịch vụ luật sư cơ bản

Những vấn đề cần tư vấn Luật Hình sự:

 • Tư vấn về các hành vi vi phạm pháp luật hình sự:
  • Xác định hành vi có tội phạm hay không.
  • Xác định loại tội phạm và mức độ phạm tội.
  • Hướng dẫn các biện pháp khắc phục hậu quả.
 • Tư vấn về thủ tục tố tụng hình sự:
  • Hướng dẫn về quyền và nghĩa vụ của người tham gia tố tụng.
  • Tư vấn về các giai đoạn tố tụng: điều tra, truy tố, xét xử…
  • Hỗ trợ soạn thảo các văn bản tố tụng.
 • Tư vấn về các biện pháp phòng ngừa tội phạm:
  • Tìm hiểu nguyên nhân và điều kiện phát sinh tội phạm.
  • Đề xuất các giải pháp phòng ngừa tội phạm hiệu quả.
 • Giải đáp các thắc mắc liên quan đến Luật Hình sự:
  • Giải thích các quy định của Bộ luật Hình sự.
  • Cung cấp thông tin về các vụ án hình sự.

Một số trường hợp cần tư vấn Luật Hình sự:

 • Bị khởi tố, điều tra về hành vi phạm tội hình sự.
 • Là bị hại trong vụ án hình sự.
 • Là người làm chứng trong vụ án hình sự.
 • Cần thực hiện các giao dịch liên quan đến tài sản hình sự.
 • Cần giải đáp các thắc mắc về Luật Hình sự.

Bài viết nên xem: Dịch vụ tư vấn cung cấp Pháp Luật Uy Tín

Kết thúc: 

Thật sự, Luật Hình Sự là một ngành luật phức tạp, do đó, bạn nên tham khảo ý kiến của luật sư chuyên trách hoặc những chuyên gia pháp luật nếu có bất kỳ thắc mắc nào nhé.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *